Hoạt động phát triển của cây và sự tăng năng suất mùa vụ với phân trùn quế

Dưới đây là phần tiếp theo của nghiên cứu “TÁI CHẾ RÁC THẢI HỮU CƠ THÀNH PHÂN BÓN CÓ GIÁ TRỊ” và phần này khá thú vị khi nói về những hoạt động phát triển của cây và sự tăng Read More …