PHÒNG BỆNH CHO TÔM VỚI DỊCH TRÙN QUẾ

go Posted onLeave a comment

follow Sau nhiều lần đi tham quan tại các vùng nuôi tôm tại Bến Tre, Bạc Liêu và được trao đổi trực tiếp với nhiều bác nông dân nuôi tôm thẻ và tôm sú, tôi mới phát hiện ra rằng yếu Read More …