Vận chuyển trùn quế giống từ Củ Chi đến huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

http://research-consulting.com/no-pain-no-gain-research-consulting-is-iso-9001-certified/ Posted onLeave a comment

http://lakesidepizzeriawi.com/menu-card/capuzzi-classic-supreme/embed/ Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng cách huyện Củ Chi khoảng 300km đường bộ, tính ra cũng từ 8-9h đi đường, Do phải vận chuyển với số lượng lớn nên trùn quế phải được đựng bằng thùng xốp để đảm Read More …