Trùn quế ngày xưa và ngày nay

source link Posted onLeave a comment

http://thebaglab.com/product/soft-loop/ Mới đây đã gần 4 năm rồi kể từ ngày tôi thật sự theo đuổi ngành trùn quế và mong muốn làm cho ngành này trở nên phổ biến tại Việt Nam, nhớ lại cái ngày mà tôi mới theo đuổi nó, trùn quế Read More …