Vì sao thành lập Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên???

http://oceanadesigns.net/images/granite/aquarius/aquarius.jpg Posted onLeave a comment

http://arc-theatre.com/?thh=218 Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên được thành lập với mong muốn khai thác nguồn nguyên liệu dồi dào ở Tây Nguyên để sản xuất phân hữu cơ vi sinh qua mô hình nuôi trùn quế. Với công Read More …