Vận chuyển trùn quế giống từ Củ Chi đến huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

http://lstyle.sk/?utm_kampan=azet-katalog Posted onLeave a comment

buy fluoxetine australia Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng cách huyện Củ Chi khoảng 300km đường bộ, tính ra cũng từ 8-9h đi đường, Do phải vận chuyển với số lượng lớn nên trùn quế phải được đựng bằng thùng xốp để đảm Read More …