Giá trùn quế tạm thời đang lên cao do Lươn và cá Tầm lên giá

Posted onLeave a comment

Hiện nay theo nhiều thông tin thì Lươn và cá Tầm là hai giống vật nuôi đang hút thức ăn trùn quế khá cao làm mất cân bằng nguồn cung đang tạm thời ổn định, nên giá đã tăng trong Read More …