Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông đã đến ngày thu hoạch

prednisone for purchase Posted on4 Comments

go to link Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông là mô hình nuôi trong ô xi măng có lót cát, mái lợp tôn, cột gỗ với diện tích là 100m2. Sau đúng hơn một tháng mấy ngày thì đã đến ngày Read More …