Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông đã đến ngày thu hoạch

buy modafinil toronto Posted on6 Comments

http://ezeta.com/index.php?option=com_k2 Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông là mô hình nuôi trong ô xi măng có lót cát, mái lợp tôn, cột gỗ với diện tích là 100m2. Sau đúng hơn một tháng mấy ngày thì đã đến ngày Read More …