Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông đã đến ngày thu hoạch

http://westwicklowfestival.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1528774041.7795109748840332031250 Posted on6 Comments

http://brash3d.com/blog?lang=en Mô hình nuôi trùn quế ở Đăk Nông là mô hình nuôi trong ô xi măng có lót cát, mái lợp tôn, cột gỗ với diện tích là 100m2. Sau đúng hơn một tháng mấy ngày thì đã đến ngày Read More …