NGUYÊN NHÂN TRÙN QUẾ BÒ RA NGOÀI Ô NUÔI VÀ CÁCH XỬ LÝ

follow link Posted on1 Comment

http://dustinhallphotography.com/halifax-wedding-photographer-kayla-and-peter-barrie/ Đây có thể là vấn đề khá đau đầu đối với nhiều người mới nuôi trùn quế, tại sao trùn quế không chịu ở yên ổn trong ô nuôi mà lại bò lung tung ra ngoài? Tại sao càng đậy Read More …