Vì sao thành lập Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên???

follow link Posted onLeave a comment

http://hollywoodbjj.com/news/spring-adult-grading-2018-picture-gallery/ Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên được thành lập với mong muốn khai thác nguồn nguyên liệu dồi dào ở Tây Nguyên để sản xuất phân hữu cơ vi sinh qua mô hình nuôi trùn quế. Với công Read More …