Vì sao thành lập Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên???

follow url Posted onLeave a comment

http://thesightseer.org/show/religion-in-the-news/ Trùn Quế Củ Chi chi nhánh Tây Nguyên được thành lập với mong muốn khai thác nguồn nguyên liệu dồi dào ở Tây Nguyên để sản xuất phân hữu cơ vi sinh qua mô hình nuôi trùn quế. Với công Read More …