Trồng rau cải xanh trên cát lá to hơn bàn tay

next Posted onLeave a comment

find more information Vừa nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là rau cải xanh có thể trồng được trên cát, rất tốt nữa là khác. Vì tôi đã làm một thử nghiệm thử với công thức giá thể chính là cát trộn Read More …