Câu hỏi tư vấn: 1000 gốc hồ tiêu – trùn quế có thể giúp gì?

http://oceanadesigns.net/images/granite/giallo-macauba/giallo-macauba.jpg Posted onLeave a comment

follow url “Mình hiện có 1000 gốc hồ tiêu tại Đăk Lăk, sản phẩm trùn quế có thể giúp ích gì cho vườn tiêu của mình?” Trả lời: _Trùn quế Củ Chi có các sản phẩm hữu cơ chế biến từ trùn Read More …