Câu hỏi tư vấn: 1000 gốc hồ tiêu – trùn quế có thể giúp gì?

click here Posted onLeave a comment

http://thebaglab.com/product/matte-eurotote-with-ribbon-handle/?add_to_wishlist=2669 “Mình hiện có 1000 gốc hồ tiêu tại Đăk Lăk, sản phẩm trùn quế có thể giúp ích gì cho vườn tiêu của mình?” Trả lời: _Trùn quế Củ Chi có các sản phẩm hữu cơ chế biến từ trùn Read More …