Bò con lớn nhanh – xương to – lông đẹp

see Posted onLeave a comment

http://nepa.nl/pagemedia/wereldkaart/?page_id=12 Trước giờ có lẽ chúng ta đã quen với những sản phẩm như thuốc tăng trọng nhanh, men tiêu hóa, khoáng, đạm,… Và nhiều sản phẩm khác được dùng trong chăn nuôi bò để giúp cho bò mau lớn và Read More …

CHĂN NUÔI BỀN VỮNG VỚI CON TRÙN QUẾ

Posted onLeave a comment

best place to buy silagra Như ở bài trước là bài TRỒNG TRỌT BỀN VỮNG VỚI PHÂN TRÙN QUẾ thì bạn đã biết được các khái niệm về nông nghiệp bền vững là như thế nào? Và chúng ta cũng đã biết phân trùn quế giúp ngành Read More …