Sức khỏe bò sữa ổn định hơn khi bổ sung dịch trùn quế Hego

http://lstyle.sk/omladenie-ruk-vyplnou-radiesse/ Posted onLeave a comment

click this link now Bò sữa vốn dĩ phù hợp điều kiện khí hậu ôn đới, nhưng lại được nuôi nhiều ở nước ta, do điều kiện khí hậu không phù hợp, làm sức khỏe bò không ổn định mỗi khi trái gió trở Read More …