Cảm nhận sử dụng dịch trùn quế cho bê sữa tại Củ Chi – TP HCM

http://dimondchiro.com/treatments/massage-therapy-anchorage/ Posted onLeave a comment

http://fiveonenine.ca/tag/fine-art-photography/ Chị Võ Thị Hoàng là một trong những người nuôi bò sữa lâu năm tại Củ Chi – TP Hồ Chí Minh. Với quy mô trang trại hơn 30 con hiện nay chị đang bắt đầu sử dụng dịch trùn Read More …