SMIN – Ngăn rụng trái trên cây HỒ TIÊU – CÀ PHÊ

http://theinloop.com/activity/p/539562/ Posted on8 Comments

order modafinil uk Bình thường tôi được phản hồi của rất nhiều bà con trồng tiêu và cà phê về hiện tượng rụng trái khi ra hoa – đậu quả nhưng chưa có biện pháp khắc phục, điều này đã làm thiệt hại Read More …