SMIN – Ngăn rụng trái trên cây HỒ TIÊU – CÀ PHÊ

http://oceanadesigns.net/images/granite/black-pearl-leather/black-pearl-leather.jpg Posted on8 Comments

source site Bình thường tôi được phản hồi của rất nhiều bà con trồng tiêu và cà phê về hiện tượng rụng trái khi ra hoa – đậu quả nhưng chưa có biện pháp khắc phục, điều này đã làm thiệt hại Read More …