RAU SẠCH – TRÙN QUẾ sự kết hợp hoàn hảo của thiên nhiên

go to link Posted on7 Comments

neurontin 600 mg Trùn quế cung cấp đạm, axit amin, vi sinh vật. Đạm giúp rau có đầy đủ dinh dưỡng phát triển thân lá, axit amin kích thích sinh trưởng rau lớn nhanh, to, khỏe. Vi sinh vật phòng ngừa bệnh cho Read More …