Bất ngờ lúa bội thu khi phun kết hợp dịch trùn quế

go Posted onLeave a comment

http://firstpamustang.org/event/spring-fever-2016/ Câu chuyện đầu tiên phải kể đến chú Út của tôi ở Tịnh Biên, An Giang. Chú đã làm nghề trồng lúa nước từ rất lâu rồi, trên mãnh đất quê hương xứ sở đã sinh sống từ rất lâu Read More …