SMIN – Ngăn rụng trái trên cây HỒ TIÊU – CÀ PHÊ

Continued Posted on8 Comments

buy provigil online ireland Bình thường tôi được phản hồi của rất nhiều bà con trồng tiêu và cà phê về hiện tượng rụng trái khi ra hoa – đậu quả nhưng chưa có biện pháp khắc phục, điều này đã làm thiệt hại Read More …