Phòng bệnh cho RAU SẠCH với công nghệ trùn quế

go Posted onLeave a comment

http://mo-pie.com/?page_name=index-50 Rau sạch ngày nay có ít phương pháp phòng bệnh hiệu quả, đa số phải được trồng trong nhà kính, nhà lưới để đề phòng sâu bệnh xâm hại và không phải chịu các tác động của môi trường bên Read More …