Hình ảnh trại nuôi trùn quế thu phân bón trồng hồ tiêu tại ĐĂK NÔNG

Posted onLeave a comment

Dưới đây là một trại trùn quế vừa mới bắt đầu nuôi với mục đích lấy phân bón cung cấp cho hồ tiêu. Trang trại với diện tích 100m2, xây xi măng, lợp tôn, mỗi tháng có thể cho ra Read More …