Cách sử dụng Phân Trùn Quế Vermiland cho các loại cây trồng hiệu quả kinh tế

Posted on2 Comments

Phân trùn quế cải tạo đất trồng VERMILAND Nguyên liệu chính: 100% phân trùn quế nguyên chất được lọc ly tâm hút ẩm tự nhiên loại bỏ kim loại nặng, độ ẩm 45-50%. Thành phần: Phế phẩm nông nghiệp, rau Read More …