Trộn phân trùn quế làm giá thể trồng rau được 3 lứa

order Lyrica online usa Posted onLeave a comment

click site Theo cảm nhận của một khách hàng tại TP Hồ Chí Minh, anh trồng rau trong khay trên sân thượng rất nhiều, anh đã trộn phân trùn quế với đất sạch với tỷ lệ 1:4, sau khi trồng 3 lứa Read More …