Phân viên tan chậm Vermis cung cấp dinh dưỡng “BỀN” cho HOA LAN – BON SAI

http://thehighlandhome.org/index.php?rest_route=/oembed/1.0/embed Posted on4 Comments

follow site Nguyên liệu chính: 100% phân trùn quế nguyên chất được nén viên độ dài 1 cm đường kính 0,5 cm, được sấy khô bằng công nghệ sấy gió nóng và bức xạ nhiệt trên nền vật liệu hút ẩm tự Read More …