Nuôi trùn quế bằng bã biogas được không?

http://dreamsystemsdentallab.com/The-Definition-of-Polysyndeton Posted on12 Comments

buy modafinil in europe Trước đây nhà tôi có nuôi heo, và phân heo được dùng để làm hầm biogas để phục vụ cho gia đình, hầm biogas lại cho ra bã biogas, ban đầu thì dùng để bón cỏ cho bò ăn, nhưng Read More …