Phân bón lá sinh học thế hệ mới từ trùn quế

diclofenac canada Posted on12 Comments

capture bactroban canada Phân bón lá sinh học thế hệ mới là phân bón có chứa các acid amin cung cấp cho cây trồng. Phân bón lá từ trùn quế có chứa Amino Acids & Peptids (A xít amin tự do & chuỗi A Read More …