1 m2 cần tối thiểu 20kg trùn quế giống

http://oceanadesigns.net/images/granite/bianco-sardo/bianco-sardo-t.jpg Posted on105 Comments

http://gratitudehouse.org/child-care/embed/ Trùn quế giống ở đây là gì? Trước đây khi cung cấp trùn quế giống cho bà con, chúng tôi đã không biết giống trùn quế là gì? và cứ thu hoạch trùn thịt 100% để cung cấp cho mọi Read More …