Kết quả sử dụng phân trùn quế cho RAU SẠCH – TP Hồ Chí Minh

Posted on4 Comments

Hôm nay tôi lại có dịp đến thăm trang trại trồng rau sạch của anh. Là khách hàng thường xuyên lấy phân trùn quế của chúng tôi để trồng rau sạch và cải tạo đất. Một chàng trai trẻ đang Read More …