Tôi muốn mang trùn quế về miền trung tôi phải làm sao?

http://theblindclub.com/cheatahs-geographic Posted on17 Comments

http://lesmasphotos.com/baptism-of-noah/noah-baptism-510/?share=pinterest Có rất nhiều bạn ở miền trung đã hỏi tôi câu hỏi này, các bạn ở rất nhiều tỉnh khác nhau với rất nhiều niềm hy vọng khác nhau, và đều mong muốn được nuôi trùn quế trên quê hương Read More …