Tôi muốn mang trùn quế về miền trung tôi phải làm sao?

go here Posted on17 Comments

http://antiquewarehousemall.com/2012/07/victrola/ Có rất nhiều bạn ở miền trung đã hỏi tôi câu hỏi này, các bạn ở rất nhiều tỉnh khác nhau với rất nhiều niềm hy vọng khác nhau, và đều mong muốn được nuôi trùn quế trên quê hương Read More …