Nuôi trùn quế bằng rác hữu cơ có thể không?

buy prednisone cream Posted on15 Comments

http://fieldandfire.com/food-item/ Đã từng có nhiều người hỏi tôi rằng họ có thể nuôi trùn quế bằng rác thải hữu cơ được không, vì họ không có phân động vật cho trùn ăn, hoặc điều kiện của họ không thể nuôi trùn Read More …