Tăng sức đề kháng cho TÔM với dịch trùn quế có khả thi ???

source url Posted on11 Comments

source link Qua việc trao đổi với nhiều bà con tại nhiều vùng khác nhau đang nuôi tôm tôi mới thấy rằng, nuôi tôm thật không hề đơn giản, đặc biệt là thời gian gần đây đã trở nên khó khăn hơn Read More …