HÌNH ẢNH XUẤT 1 TẤN TRÙN QUẾ GIỐNG NUÔI LƯƠN NƯỚC SẠCH Ở LONG AN

watch Posted onLeave a comment

http://kranidiotis.gr/wp-cron.php?doing_wp_cron=1526198450.9440739154815673828125 Hôm nay, Trùn Quế Củ Chi xuất 1 tấn trùn quế giống với 22kg trùn thịt cho một anh đang nuôi bò ở Long An. Và hiện nay anh cũng đang áp dụng mô hình nuôi lươn nước sạch. Theo Read More …

HÌNH ẢNH XUẤT 500KG TRÙN QUẾ GIỐNG CHO HỘ NUÔI LƯƠN NƯỚC SẠCH Ở SÓC TRĂNG

Posted onLeave a comment

Hôm nay, trùn quế Củ Chi xuất chuồng 500kg trùn quế giống với 15kg trùn đông lạnh cho anh A (xin được dấu tên) ở Sóc Trăng để anh có thể nuôi và sử dụng trùn quế trong mô hình Read More …