Nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng là tội ác

source Posted on4 Comments

http://oceanadesigns.net/envira/blue-in-the-night/ Vì sao tôi lại nói nặng như vậy? Vì bản chất của công việc nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng thật sự là như vậy. Bình thường như ngày xưa chúng ta nuôi gà, nuôi heo chỉ bằng Read More …

Nuôi gà an toàn tại Hà Nội mang lại hiệu quả kinh tế cao

Posted on2 Comments

Một khách hàng nhận được đơn đặt hàng mua gà sạch của các nhà hàng lớn tại Hà Nội đã bắt đầu nuôi gà để cung cấp cho thị trường này, đặc biệt gà được nuôi với phương pháp mới Read More …