Câu chuyện Nuôi gà lấy thịt và trứng tại Trảng Bàng

source link Posted onLeave a comment

go to site Có một ông chú ở Trảng Bàng – Tây Ninh đang nuôi gà rất tốt, chú đang nuôi gà lấy thịt, gà nòi lai gà ta, khoảng gần 200 con, trong đó có 20 gà mái đẻ làm giống, chú Read More …

Nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng là tội ác

Posted on4 Comments

aspirin protect 100 mg price Vì sao tôi lại nói nặng như vậy? Vì bản chất của công việc nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng thật sự là như vậy. Bình thường như ngày xưa chúng ta nuôi gà, nuôi heo chỉ bằng Read More …

Nuôi gà an toàn tại Hà Nội mang lại hiệu quả kinh tế cao

Một khách hàng nhận được đơn đặt hàng mua gà sạch của các nhà hàng lớn tại Hà Nội đã bắt đầu nuôi gà để cung cấp cho thị trường này, đặc biệt gà được nuôi với phương pháp mới Read More …