Câu chuyện Nuôi gà lấy thịt và trứng tại Trảng Bàng

buy modafinil provigil uk Posted onLeave a comment

go site Có một ông chú ở Trảng Bàng – Tây Ninh đang nuôi gà rất tốt, chú đang nuôi gà lấy thịt, gà nòi lai gà ta, khoảng gần 200 con, trong đó có 20 gà mái đẻ làm giống, chú Read More …