Trùn sấy khô trộn cám cho chim ăn giúp lông mượt – ít bị thay lông

Posted onLeave a comment

Ngày nay thú chơi chim đang ngày càng phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt những giống chim quý hiếm có thể hót và gáy được, nhìn thấy chúng nhảy nhót trong lồng và hót líu lo thật thú Read More …