Tính “giãi đãi” rất khó dẫn đến thành công

buy Seroquel without rx Posted onLeave a comment

http://crystalpalacemuseum.org.uk/image_033.html Có lẽ những ai thành công trong chuyện gì đó rồi mới hiểu được từ giãi đãi có ý nghĩa như thế nào? Còn trong đời ai chưa từng thành công khi cố gắng làm một việc nào đó thì Read More …