Tính “giãi đãi” rất khó dẫn đến thành công

http://lesmasphotos.com/a-lovely-summer-shoot-with-our-baby-anaira/?share=twitter Posted onLeave a comment

click here Có lẽ những ai thành công trong chuyện gì đó rồi mới hiểu được từ giãi đãi có ý nghĩa như thế nào? Còn trong đời ai chưa từng thành công khi cố gắng làm một việc nào đó thì Read More …