HÌNH ẢNH XUẤT 1 TẤN TRÙN QUẾ GIỐNG NUÔI LƯƠN NƯỚC SẠCH Ở LONG AN

http://smartmedia.com.au//admin/_content/_About/AspCms_AboutEdit.asp Posted onLeave a comment

source Hôm nay, Trùn Quế Củ Chi xuất 1 tấn trùn quế giống với 22kg trùn thịt cho một anh đang nuôi bò ở Long An. Và hiện nay anh cũng đang áp dụng mô hình nuôi lươn nước sạch. Theo Read More …