Vận chuyển trùn quế giống từ Củ Chi đến huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

can you buy prednisone over the counter for dogs Posted onLeave a comment

get link Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng cách huyện Củ Chi khoảng 300km đường bộ, tính ra cũng từ 8-9h đi đường, Do phải vận chuyển với số lượng lớn nên trùn quế phải được đựng bằng thùng xốp để đảm Read More …