Giấy Carton giúp ô nuôi trùn quế giữ độ ẩm rất tốt

see url Posted onLeave a comment

go to link Ta có thể thấy giấy carton trong ô nuôi trùn quế như trên, hầu như nhà nào cũng có giấy carton, những thùng cũ để đựng hàng hóa mà không còn sử dụng nữa, ta có thể xé nhỏ, nhúng Read More …