Đã 3 năm rồi kể từ ngày thành lập Trùn Quế Củ Chi

Posted on2 Comments

Mới đây đã 3 năm rồi kể từ khi thành lập Trùn Quế Củ Chi, chính xác là ngày 20/10/2014, có thể nói công ty này vừa ra đời đã được xác định giới tính là nữ, vì ngày ra Read More …