Tại sao phải sử dụng dịch trùn quế cho RAU MÀU?

follow link Posted on10 Comments

follow url B: Chào anh, tôi biết hiện nay trên thị trường có sản phẩm dịch trùn quế dành cho cây trồng, tôi có một khu vườn khoảng 1000 m2, tôi có thể sử dụng dịch trùn quế cho vườn rau của Read More …