Không dùng kháng sinh để phòng bệnh trong chăn nuôi và thủy sản

buy provigil egypt Posted onLeave a comment

source link Kháng sinh là thuốc quan trọng được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nhưng việc lạm dụng và sử dụng kháng sinh không hợp lý đang làm gia tăng vấn đề kháng thuốc kháng sinh. Thuốc nói Read More …