Smin cây con giúp hom giống ra rễ rất tốt

http://workngsd.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://workngsd.com/splash Posted onLeave a comment

watch Chuyện xảy ra khi tôi dùng Smin cây con để ngâm những hom cây Đinh Lăng giống, tôi chiết 40 hom đinh lăng giống, trong đó có nhiều hom còn non,tôi dùng viên nén ươm hạt để cắm những hom Read More …