Tính “giãi đãi” rất khó dẫn đến thành công

http://nesound.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://nesound.com/sound-rentals/ Posted onLeave a comment

watch Có lẽ những ai thành công trong chuyện gì đó rồi mới hiểu được từ giãi đãi có ý nghĩa như thế nào? Còn trong đời ai chưa từng thành công khi cố gắng làm một việc nào đó thì Read More …