Trùn Quế Củ Chi hướng dẫn nuôi trùn quế tại Vĩnh Thuận – Kiên Giang

go to site Posted onLeave a comment

enter site Với mục đích nuôi trùn quế để sử dụng cho cá Chạch Lấu nuôi tại Vĩnh Thuận – Kiên Giang, Trùn Quế Củ Chi đã có cơ hội được viếng thăm nơi đây, một nơi đang chuẩn bị làm du Read More …