Giấy Carton giúp ô nuôi trùn quế giữ độ ẩm rất tốt

neurontin 300mg doseage Posted onLeave a comment

follow Ta có thể thấy giấy carton trong ô nuôi trùn quế như trên, hầu như nhà nào cũng có giấy carton, những thùng cũ để đựng hàng hóa mà không còn sử dụng nữa, ta có thể xé nhỏ, nhúng Read More …