GIÁ TRÙN QUẾ NĂM 2013 BIẾN ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Posted on1 Comment

Năm 2013 là một năm có thể nói đầy biến động về giá trùn quế do sự phát triển mạnh của nhiều lĩnh vực khác có tác động tích cực và cả tiêu cực lên giá trùn quế. Người chăn Read More …