Câu chuyện Nuôi gà lấy thịt và trứng tại Trảng Bàng

can i buy prednisone over the counter in usa Posted onLeave a comment

click here Có một ông chú ở Trảng Bàng – Tây Ninh đang nuôi gà rất tốt, chú đang nuôi gà lấy thịt, gà nòi lai gà ta, khoảng gần 200 con, trong đó có 20 gà mái đẻ làm giống, chú Read More …